Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Je kan een medewerker ook later toevoegen aan een portal door op het radje naast zijn naam te klikken

Image Modified


Persoonlijke kwalificatie aanvullen op een later moment

...

Bekijk inactieve gebruikers 

Image Modified